Stiftelsen delade ut 285 400 euro under år 2023

Stiftelsen delade ut 285 400 euro under år 2023

17 jan, 2024

För att uppmärksamma stiftelsens 30-årsjubileum och stöda hembygden beslöt stiftelsen att under våren 2023 dela ut ett eller flera extra understöd om totalt 30 000 euro för initiativ som på ett nytänkande och kreativt sätt främjar Sjundeå som en livskraftig och attraktiv hembygd. Inom ramen för livskraftsbidraget beviljades två mindre bidrag; ett till hallbolaget för idén om utökad verksamhet som film och spelkvällar i hallen som ett kreativt bidrag som gagnar barn och ungdomar samt ett bidrag för Puukotoset-konstverket, som engagerar barn och unga till att tillsammans med konstnärer gemensamt skapa ett större konstverk för Sjundeå.

I syfte att bidra till Sjundeås livs- och attraktionskraft och välmåendet i kommunen beslöt stiftelsen att bidra till vidareutvecklingen av Fanjunkars soldattorp i centrala Sjundeå. Torpet i sig är mycket fint och välhållet medan gårdstunet blivit lite på hälft. Läget är ypperligt för en både trivsam och pedagogisk grön oas i 1800-tals anda, ”Charlottas trädgård”, för både stora och små Sjundeåbor och turister. Stiftelsen beslöt bekosta framtagandet av en plan för anläggning och skötsel av t ex en traditionsträdgård som ett diplomarbete för en landskapsarkitektstuderande. Anläggning och skötsel av en dylik trädgård förutsätter sedan samarbete mellan kommunen, Fanjunkars stiftelse och sparbanksstiftelsen före planen kan omsättas i praktiken.  

För att ytterligare uppmärksamma stiftelsens 30 -års jubileum och samtidigt hedra minnet av stiftelsens mångåriga ombudsman Frigge Karlsson bjöd stiftelsen Sjundeåborna på inträdet till damernas och herrarnas första handbollsmatch i höstas.

Stiftelsen övergick fr o m hösten 2023 till en årlig ansökningsomgång med ansökningsperiod i september. För höstens ansökningsomgång togs ett elektroniskt bidragshanteringssystem i bruk för att underlätta ansökningsprocessen för sökande och effektivera bidragshanteringen.

Stiftelsen behandlade under året ett 40-tal ansökningar. Stiftelsen ser det som centralt att bibehålla ett livskraftigt lokalsamhälle och har under 2023 fortsatt fokusera på att stöda på orten etablerade aktörer som erbjuder meningsfull sysselsättning för framförallt barn och ungdomar. Därtill har stipendier delats ut till skolor inom alla stadier i regionen med elever från Sjundeå. Antalsmässigt fördelar sig ansökningarna relativt jämt mellan idrott och kultur medan merparten av de utdelade medlen gått till idrotten.

Totalt har stiftelsen under 2023 beviljat 285 400 euro i understöd, över tid ca 4,8 miljoner euro. Bland de största bidragsmottagarna under året återfinns Sjundeå IF som beviljades sammanlagt 125 000 euro som verksamhetsbidrag, bl.a för hallhyror. Sjundeå Allaktivitetshall, som upprätthåller den för idrottsföreningarna nog så viktiga arenahallen i Sjundeå, är den näststörsta enskilda bidragsmottagaren och beviljades 65 000 euro i verksamhetsbidrag. Siuntion Sisu ry och Sjundeå Gymnastikförening rf har beviljats 16 000 euro respektive 18 000 euro. Mindre summor i form av verksamhetsbidrag eller för enskilda projekt.

NYHETSARKIV

Ny ansökningstid 2023 – september

Från och med 2023 övergår stiftelsen till en ansökningsrunda per år. Med en ansökningsrunda strävar stiftelsen till att skapa en bättre helhetsbild av understödsobjekten samt till att effektivera...

läs mer

Ansök om understöd 1-31.10.2022

Höstens ansökningsomgång är öppen 1-31.10. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten...

läs mer

Ansök om understöd 1-30.4.2022

Vårens ansökningsomgång är öppen 1-30.4. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten hittar...

läs mer