Sparbanksstiftelsen i Sjundeå fyller 30 år – extra satsning på ett livskraftigt Sjundeå

Sparbanksstiftelsen i Sjundeå fyller 30 år – extra satsning på ett livskraftigt Sjundeå

13 apr, 2023

I år har det förflutit 30 år sedan Sparbanksstiftelsen i Sjundeå grundades. Under åren har stiftelsen profilerat sig som en central bidragsgivare på orten och gett avgörande understöd för kultur, idrott och annan allmännyttig verksamhet om totalt ca 4,5 miljoner euro. För att uppmärksamma stiftelsens 30-årsjubileum och stöda hembygden har stiftelsen beslutat att i år dela ut ett eller flera extra understöd om totalt 30 000 euro för initiativ som på ett nytänkande och kreativt sätt främjar Sjundeå som en livskraftig och attraktiv hembygd.

Har du eller din förening en god idé som kan förverkligas med ekonomiskt stöd från stiftelsen, tveka inte utan formulera din/er idé fritt på ett inspirerande, konkret och genomförbart sätt och sänd ditt/ert initiativ för ökad livskraft i Sjundeå till stiftelsen senast 15.5.2023, sparbanksstiftelsenisjundea@navigatorpartners.fi.

Vi ser framemot att ta del av många nytänkande livskraftiga initiativ!

Mera information:

Henrik Rehnberg, styrelsens ordförande, tel. 050 048 6262

Mia Bengts, ombudsman, tel. 0503087676

NYHETSARKIV

Ny ansökningstid 2023 – september

Från och med 2023 övergår stiftelsen till en ansökningsrunda per år. Med en ansökningsrunda strävar stiftelsen till att skapa en bättre helhetsbild av understödsobjekten samt till att effektivera...

läs mer

Ansök om understöd 1-31.10.2022

Höstens ansökningsomgång är öppen 1-31.10. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten...

läs mer

Ansök om understöd 1-30.4.2022

Vårens ansökningsomgång är öppen 1-30.4. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten hittar...

läs mer

Beviljade understöd 2021 närmare 350 000 euro

Under 2021 har Sparbanksstiftelsen i Sjundeå beviljat 346 550 euro i bidrag till kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet. Året har på många sätt präglats av coronapandemin och...

läs mer