Ny ansökningstid 2023 – september

Ny ansökningstid 2023 – september

28 nov, 2022

Från och med 2023 övergår stiftelsen till en ansökningsrunda per år. Med en ansökningsrunda strävar stiftelsen till att skapa en bättre helhetsbild av understödsobjekten samt till att effektivera understödsadministrationen.

Ansökningstiden 2023 är september månad (1-30.9).

Samtidigt planerar stiftelsen att ta ibruk ett elektroniskt understödssystem. Mera information och instruktioner följer närmare ansökningstiden i september 2023.

NYHETSARKIV

Ansök om understöd 1-31.10.2022

Höstens ansökningsomgång är öppen 1-31.10. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten...

läs mer

Ansök om understöd 1-30.4.2022

Vårens ansökningsomgång är öppen 1-30.4. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten hittar...

läs mer

Beviljade understöd 2021 närmare 350 000 euro

Under 2021 har Sparbanksstiftelsen i Sjundeå beviljat 346 550 euro i bidrag till kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet. Året har på många sätt präglats av coronapandemin och...

läs mer