HISTORIK

Sparbanksstiftelsen i Sjundeå var en av de åtta sparbanksstiftelser som grundades 1993 i samband med att sparbanken Aktia blev ett sparbanksaktiebolag. I samband med ombildningen av Aktia fick sparbanksstiftelserna aktier i Aktia Sparbank Abp och blev den största aktieägargruppen i banken för en lång tid framåt. Sparbanksstiftelsen i Sjundeå har ännu idag ett betydande innehav Aktia-aktier.

Sparbanksverksamheten i Sjundeå har en lång tradition. Nedan kan du bekanta dig med några av de viktigaste milstolparna i först bankens och sedan stiftelsens historia.

1876
L
1876

Sjundeå Sparbank  grundas i Sjundby Slott. Som grundplåt beviljar kommunstämman 500mk från brännvinsskatten. Avsikten var att åt socknens mindre bemedlade av bägge könen ge möjlighet till såväl vinst som besparing. Banken är öppen en gång varannan månad i två timmar.

1898
L
1898

Beslöts att återbetala de 500 mk som man i samband med bankens grundande hade lånat av kommunens medel. Sjundeå Sparbank kunde börja sin självständiga verksamhet.

1945
L
1945

Halva Sjundeå annekteras av Sovjetunionen. Banken i Stationsbyn förloras till ryssarna. Banken flyttar inom 10 dagar tillfälligt till Svartbäck.

Man överväger att avsluta verksamheten men fortsätter trots stora svårigheter i Kyrkobyn.

1956
L
1956

Porkalaområdet återlämnas och återuppbyggnaden av stationsbyn i södra Sjundeå startar.

1966
L
1966

Frey ”Frigge” Karlsson blir bankdirektör.

1970-talet
L
1970-talet

Sjundeå Sparbank finansierar åtskilliga byggnadsprojekt i Sjundeå.

1972
L
1972

Bankbilarna betjänade utrustade med den modernaste teknik. Deras sociala uppgift accentuerade och som mest rörde sig 4 bankbilar i kommunen.

1984
L
1984

Bankens verksamhet växer, ny kontorsbyggnad i Stationscentrum.

1991
L
1991

Svår finanskris i Finland. Västnyländska Sparbanker bildar Aktia tillsammans med Helsingfors Sparbank. Sjundeå Sparbanks värde omvandlas till aktier i Aktia.

Henrik Rehnberg väljs till Stiftelsens ordförande.

1993
L
1993

Sparbanksstiftelsen i Sjundeå grundas. Värdet av Sjundeå sparbank omsätts i aktier i Aktia

1998
L
1998

Första utdelningen från Sparbanksstiftelsen i Sjundeå, totalt ca 30 000 mark.

2002
L
2002

Sparbanksstiftelsen är största bidragsgivare vid återuppbyggnaden av Fanjunkars med ca 70 000 €.

2006-2014
L
2006-2014

Stiftelsens sparkapital växer och utdelningen från Aktia ökar, hundratalet bidragsmottagare med över 100 000 € per år i bidrag sammanlagt i Sjundeå. Kapital läggs undan för Arenaprojetet. 

Antalet bidragsmottagare uppgår till ett hundratal och stiftelsen delar årligen ut över 100 000 euro.

Stiftelsen köper bankhuset av Aktia och Fastighetsaktiebolaget Sjundeå Bankhus grundas. Omfattande renoveringar av huset görs, bl.a. taket förnyas.

2015
L
2015

Bankverksamheten blir alltmer digital, Aktia omorganiserar sin verksamhet och stänger kontoret i Sjundeå.

2019
L
2019

Utdelade bidrag totalt i Sjundeå under Stiftelsens era överskrider 3 miljoner euro

2020
L
2020

Coronapandemin stänger ner idrotts- och kulturverksamheter. Dividendintäkter uteblir och stiftelsens placeringar sjunker dramatiskt i värde.

2021
L
2021

Placeringsportföljen har genom åtgärder återhämtat sig och överskrider för första gången 10 miljoner euro. Stiftelsens utdelning uppgår till totalt 4 mijoner euro.