Vi minns stiftelsens mångåriga eldsjäl Frigge

Vi minns stiftelsens mångåriga eldsjäl Frigge

31 aug, 2023

Frey-Gunnar Karlsson, 14.9.1938- 20.7.2023


I juli nåddes vi av sorgebudet att Frigge Karlsson har gått ur tiden. Han var direktör för Sjundeå Sparbank alltsedan 1966 . Under Sparbankstiden gick bank och bygd hand i hand och Frigge bidrog i stor grad till uppbyggnaden av Sjundeå.

I finanskrisen 1992 grundades Aktia av och Frigge hörde till de första som visade mod att gå med. I sammanhanget omvandlades Sjundeå Sparbanks kapital till aktier i Aktia, Sparbanksstiftelsen i Sjundeå grundades och blev ägare med lokalt ändamål. Vid sidan av bankarbetet fungerade sedan Frigge som ombudsman för stiftelsen och ännu som pensionär fram till år 2007. När stiftelsen förkovrat sitt kapital engagerade han sig i återuppbyggnaden av Fanjunkars och visade vägen genom att utlova bidrag.

Handbollen låg honom varmt om hjärtat och han hakade genast på idén om att skapa en ny arena för idrotten i Sjundeå och bidrog med sin framsynthet och sitt mod till att Stiftelsen senare kunde genomföra projektet samtidigt som otaliga andra också kunde få bidrag. Frigges livsverk för Sjundeåbygden lever vidare i Sparbanksstiftelen och vi minns honom som en snabbtänkt och alltid positiv person.

Henrik Rehnberg

NYHETSARKIV

Ny ansökningstid 2023 – september

Från och med 2023 övergår stiftelsen till en ansökningsrunda per år. Med en ansökningsrunda strävar stiftelsen till att skapa en bättre helhetsbild av understödsobjekten samt till att effektivera...

läs mer

Ansök om understöd 1-31.10.2022

Höstens ansökningsomgång är öppen 1-31.10. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten...

läs mer

Ansök om understöd 1-30.4.2022

Vårens ansökningsomgång är öppen 1-30.4. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten hittar...

läs mer