Ny ombudsman och utvidgat samarbete med Navigator Partners

Ny ombudsman och utvidgat samarbete med Navigator Partners

4 okt, 2021

Stiftelsens långvariga ombudsman Lars-Eric Möller har en längre tid framfört önskemål att lämna ombudsmannarollen. Efter att styrelsen fått ta del av Navigator Partners utvidgade tjänsteutbud, däribland ombudsmannatjänster, fann man en fungerande väg framåt även utan Lasse. Styrelsen i juni 2021 att stiftelsen går in för en ny modell där stiftelsen köper ombudsmannatjänsten av Navigator Partners Ab med Mia Bengts som stiftelsens ombudsman och kontaktperson i praktiken. Navigator Partners Ab är en auktoriserad redovisningsbyrå specialiserad bl a på stiftelser och det föll sig naturligt för styrelsen att utvidga samarbetet med Navigator Partners, som redan tidigare skött stiftelsens ekonomiförvaltning. Vi tackar Lasse för hans betydande insats stiftelsens till fromma!

NYHETSARKIV

Ny ansökningstid 2023 – september

Från och med 2023 övergår stiftelsen till en ansökningsrunda per år. Med en ansökningsrunda strävar stiftelsen till att skapa en bättre helhetsbild av understödsobjekten samt till att effektivera...

läs mer

Ansök om understöd 1-31.10.2022

Höstens ansökningsomgång är öppen 1-31.10. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten...

läs mer

Ansök om understöd 1-30.4.2022

Vårens ansökningsomgång är öppen 1-30.4. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten hittar...

läs mer

Beviljade understöd 2021 närmare 350 000 euro

Under 2021 har Sparbanksstiftelsen i Sjundeå beviljat 346 550 euro i bidrag till kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet. Året har på många sätt präglats av coronapandemin och...

läs mer