Sparbanksstiftelsen i Sjundeå har delat ut ca 300 000 euro i år

Sparbanksstiftelsen i Sjundeå har delat ut ca 300 000 euro i år

30 nov, 2022

Stiftelsen har nyss slutfört årets andra utdelningsrunda. Trots det utmanande marknadsläget har stiftelsen även i år haft möjlighet att stöda lokalsamhället med betydande understöd och delat ut 288 800 euro under 2022. I pandemins kölvatten har stöden varit extra viktiga för många föreningar vars ekonomi drabbats hårt av pandemin. Stiftelsen ser det som centralt att stöda dessa på orten etablerade aktörer för att garantera meningsfull sysselsättning för framförallt barn och ungdomar även framöver. Valet att stöda etablerade föreningar har samtidigt medfört att stiftelsen haft begränsade möjligheter att stöda nya initiativ inom verksamhetsområdet.

Stiftelsen har under året mottagit 39 ansökningar av vilka 34 beviljats i någon mån, inte nödvändigtvis till hela sökta beloppet. Därtill har stipendier delats ut till skolor inom alla stadier i regionen med elever från Sjundeå. Antalsmässigt fördelar sig ansökningarna relativt jämt mellan idrott och kultur medan understödsbeloppen är betydligt större inom idrotten.

Bland de största bidragsmottagarna under året återfinns åter Sjundeå IF som fått totalt 130 000 euro som verksamhetsbidrag. Sjundeå Allaktivitetshall som upprätthåller den för idrottsföreningarna nog så viktiga   arenahallen i Sjundeå i form av ett allmännyttigt aktiebolag är den näststörsta enskilda bidragsmottagaren med 60 000 euro i verksamhetsbidrag. Siuntion Sisu ry och Sjundeå Gymnastikförening rf har fått 15 000 euro var. Mindre summor i form av verksamhetsbidrag eller för enskilda projekt har nejdens ungdomsföreningar, föräldraföreningar och övriga lokalföreningar så som marthorna, pensionärerna och Folkhälsan fått. Förteckningen på samtliga bidragsmottagare 2022 återfinns här.

Under 2022 utbetaldes även rat 2 om 15 000 euro till Degerby byaråd rf av stiftelsens understöd om totalt 45 000 till dokumentärfilmen ”Röster från parentesen” om Porkala-tiden.

Fr om 2023 övergår stiftelsen till en ansökningsrunda per år. Ansökningstiden är fr om 2023 årligen i september månad (1-30.9).

Image by wirestock on Freepik

NYHETSARKIV

Ny ansökningstid 2023 – september

Från och med 2023 övergår stiftelsen till en ansökningsrunda per år. Med en ansökningsrunda strävar stiftelsen till att skapa en bättre helhetsbild av understödsobjekten samt till att effektivera...

läs mer

Ansök om understöd 1-31.10.2022

Höstens ansökningsomgång är öppen 1-31.10. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten...

läs mer

Ansök om understöd 1-30.4.2022

Vårens ansökningsomgång är öppen 1-30.4. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten hittar...

läs mer

Beviljade understöd 2021 närmare 350 000 euro

Under 2021 har Sparbanksstiftelsen i Sjundeå beviljat 346 550 euro i bidrag till kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet. Året har på många sätt präglats av coronapandemin och...

läs mer