Ett livskraftigt Sjundeå – Sparbanksstiftelsen erbjuder utrymmen för liv och rörelse i centrum

Ett livskraftigt Sjundeå – Sparbanksstiftelsen erbjuder utrymmen för liv och rörelse i centrum

13 apr, 2023

I år har det förflutit 30 år sedan Sparbanksstiftelsen i Sjundeå grundades. Under åren har stiftelsen profilerat sig som en central bidragsgivare på orten och gett avgörande understöd för kultur, idrott och annan allmännyttig verksamhet om totalt ca 4,5 miljoner euro till lokalsamhället.

Till stiftelsens stora projekt genom tiderna hör köpet av bankhuset i Sjundeå centrum. Stiftelsen förvärvade bankhuset 2014 då Aktia Bank lade om sin strategi och skar ner på den lokala dagliga bankverksamheten och lämnade mindre orter. Bankhuset, som är ett eget fastighetsbolag, hyr ut affärsutrymmen i varierande storlek. Med hyrorna täcks bankhusets direkta kostnader och ev. överskott kanaliseras tillbaka till lokalsamhället via dividender till stiftelsen och i slutändan i form av understöd som stiftelsen beviljar.

I bankhuset, som byggdes 1984, verkar idag apoteket, kommunen tekniska avdelning, ett café, en pizzeria och en kiosk. I stiftelsens intresse ligger att förutom att erhålla hyresintäkter som i sin tur kanaliseras vidare till allmännyttiga ändamål att erbjuda utrymmena i bankhuset till hyresgäster som bidrar till att bibehålla Sjundeå livskraftigt och skapar liv och rörelse i centrum. Just nu finns det lediga utrymmen i bankhuset att hyra. Utrymmena är flexibla och lämpar sig för många olika ändamål och ett centralare läge är svårt att hitta i Sjundeå.

Mera information:

Disponent/Förmedlare

Henrik Rehnberg, styrelsens ordförande, tel.050 048 6262

Mia Bengts, ombudsman, tel. 0503087676

www.sparbanksstiftelsenisjundea.fi

Sparbanksstiftelsen i Sjundeås ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Sjundeåbygden. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet genom att utdela understöd och donationer till mottagare i huvudsak inom sitt verksamhetsområde. Stiftelsen samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet och kan stöda arbete och forskning som främjar sparandet.

I år har det förflutit 30 år sedan Sparbanksstiftelsen i Sjundeå grundades. Under åren har stiftelsen profilerat sig som en central bidragsgivare på orten och gett avgörande understöd för kultur, idrott och annan allmännyttig verksamhet om totalt ca 4,5 miljoner euro till lokalsamhället.

NYHETSARKIV

Ny ansökningstid 2023 – september

Från och med 2023 övergår stiftelsen till en ansökningsrunda per år. Med en ansökningsrunda strävar stiftelsen till att skapa en bättre helhetsbild av understödsobjekten samt till att effektivera...

läs mer

Ansök om understöd 1-31.10.2022

Höstens ansökningsomgång är öppen 1-31.10. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten...

läs mer

Ansök om understöd 1-30.4.2022

Vårens ansökningsomgång är öppen 1-30.4. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten hittar...

läs mer