Beviljade understöd 2021 närmare 350 000 euro

Sparbanksstiftelsen i Sjundeå

Beviljade understöd 2021 närmare 350 000 euro

14 dec, 2021

Under 2021 har Sparbanksstiftelsen i Sjundeå beviljat 346 550 euro i bidrag till kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet. Året har på många sätt präglats av coronapandemin och försvårat verksamhetsförutsättningarna för bland annat idrottsföreningarna, som var årets största bidragsmottagare.

Ett av fokusområdena i stiftelsens verksamhet är barn och ungdomars välmående och flera sökande fick stöd för projekt och verksamhet som aktiverar barn och ungdomar, seniorerna inte att förglömma. För att sprida ljus i hembygden till gammal som ung beviljades också arrangerandet av Sjundeå Lucia understöd.

I höstens understödsrunda kan vidare lyftas fram dokumentärfilmsprojektet Porkala. Röster från parentesen som beviljades en betydande summa. Ett annat Porkala-relaterat projekt som beviljads understöd var vidareutveckling av en mobilapp för historiska guidningar i Porkala.
Stiftelsens placeringsportfölj har gynnats av god marknadsutvecklingen och glädjande dividendutdelningar, vilket möjliggör att stiftelsen på ett avgörande sätt kan stöda allmännyttig verksamhet i Sjundeå.

NYHETSARKIV

Ny ansökningstid 2023 – september

Från och med 2023 övergår stiftelsen till en ansökningsrunda per år. Med en ansökningsrunda strävar stiftelsen till att skapa en bättre helhetsbild av understödsobjekten samt till att effektivera...

läs mer

Ansök om understöd 1-31.10.2022

Höstens ansökningsomgång är öppen 1-31.10. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten...

läs mer

Ansök om understöd 1-30.4.2022

Vårens ansökningsomgång är öppen 1-30.4. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten hittar...

läs mer