Sparbanksstiftelsen i Sjundeå fyller 30 år – extra satsning på ett livskraftigt Sjundeå

Ny ansökningstid 2023 – september

Från och med 2023 övergår stiftelsen till en ansökningsrunda per år. Med en ansökningsrunda strävar stiftelsen till att skapa en bättre helhetsbild av understödsobjekten samt till att effektivera understödsadministrationen. Ansökningstiden 2023 är september månad...
Ansök om understöd 1-31.10.2022

Ansök om understöd 1-31.10.2022

Höstens ansökningsomgång är öppen 1-31.10. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten hittar ni under samma flik. Fyll i blanketten på dator eller för hand,...
Ansök om understöd 1-30.4.2022

Ansök om understöd 1-30.4.2022

Vårens ansökningsomgång är öppen 1-30.4. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten hittar ni under samma flik. Fyll i blanketten på dator eller för hand, printa...