Vi minns stiftelsens mångåriga eldsjäl Frigge

Vi minns stiftelsens mångåriga eldsjäl Frigge

Frey-Gunnar Karlsson, 14.9.1938- 20.7.2023 I juli nåddes vi av sorgebudet att Frigge Karlsson har gått ur tiden. Han var direktör för Sjundeå Sparbank alltsedan 1966 . Under Sparbankstiden gick bank och bygd hand i hand och Frigge bidrog i stor grad till uppbyggnaden...
Beviljade understöd 2021 närmare 350 000 euro

Beviljade understöd 2021 närmare 350 000 euro

Under 2021 har Sparbanksstiftelsen i Sjundeå beviljat 346 550 euro i bidrag till kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet. Året har på många sätt präglats av coronapandemin och försvårat verksamhetsförutsättningarna för bland annat...
Ny ombudsman och utvidgat samarbete med Navigator Partners

Ny ombudsman och utvidgat samarbete med Navigator Partners

Stiftelsens långvariga ombudsman Lars-Eric Möller har en längre tid framfört önskemål att lämna ombudsmannarollen. Efter att styrelsen fått ta del av Navigator Partners utvidgade tjänsteutbud, däribland ombudsmannatjänster, fann man en fungerande väg framåt även utan...