BEVILJADE UNDERSTÖD

Sedan stiftelsen grundades 1991 har betydande understöd getts för lokal verksamhet inom kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet så som framgår av bilden nedan. En god värdeutveckling av stiftelsens förmögenhet har gjort det möjligt att över tid öka de årliga utdelade beloppen.