aktuellt

Stiftelsen delade ut 285 400 euro under år 2023

Stiftelsen delade ut 285 400 euro under år 2023

För att uppmärksamma stiftelsens 30-årsjubileum och stöda hembygden beslöt stiftelsen att under våren 2023 dela ut ett eller flera extra understöd om totalt 30 000 euro för initiativ som på ett nytänkande och kreativt sätt främjar Sjundeå som en livskraftig och...

läs mer
Vi minns stiftelsens mångåriga eldsjäl Frigge

Vi minns stiftelsens mångåriga eldsjäl Frigge

Frey-Gunnar Karlsson, 14.9.1938- 20.7.2023 I juli nåddes vi av sorgebudet att Frigge Karlsson har gått ur tiden. Han var direktör för Sjundeå Sparbank alltsedan 1966 . Under Sparbankstiden gick bank och bygd hand i hand och Frigge bidrog i stor grad till uppbyggnaden...

läs mer
Ny ansökningstid 2023 – september

Ny ansökningstid 2023 – september

Från och med 2023 övergår stiftelsen till en ansökningsrunda per år. Med en ansökningsrunda strävar stiftelsen till att skapa en bättre helhetsbild av understödsobjekten samt till att effektivera understödsadministrationen. Ansökningstiden 2023 är september månad...

läs mer