aktuellt

Ansök om understöd 1-30.4.2022

Ansök om understöd 1-30.4.2022

Vårens ansökningsomgång är öppen 1-30.4. Bekanta dig med anvisningarna för vad och vem stiftelsen kan stöda, vem som kan söka och hur man ansöker under fliken Understöd. Ansökningsblanketten hittar ni under samma flik. Fyll i blanketten på dator eller för hand, printa...

läs mer
Beviljade understöd 2021 närmare 350 000 euro

Beviljade understöd 2021 närmare 350 000 euro

Under 2021 har Sparbanksstiftelsen i Sjundeå beviljat 346 550 euro i bidrag till kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet. Året har på många sätt präglats av coronapandemin och försvårat verksamhetsförutsättningarna för bland annat...

läs mer
Ny ombudsman och utvidgat samarbete med Navigator Partners

Ny ombudsman och utvidgat samarbete med Navigator Partners

Stiftelsens långvariga ombudsman Lars-Eric Möller har en längre tid framfört önskemål att lämna ombudsmannarollen. Efter att styrelsen fått ta del av Navigator Partners utvidgade tjänsteutbud, däribland ombudsmannatjänster, fann man en fungerande väg framåt även utan...

läs mer